Strange Ways (in norwegian)

2007-2008: 10 mennesker, 10 måneder på veien i et 25 kvm stort flyttbart rom. En ekspedisjon over 15 000 km vei med ukjent standard gjennom (20) land i vest- og sentralasia og østeuropa. Ekspedisjonen vil generere prosjekter, kunstverk, nettverk, media og politikk basert på tilegnede kunnskaper, samarbeidspartnere og materiale.

I august 2007 ruller bussen Attila/Strangeways ut av Oslo. Turen går nordover gjennom Norge, så østover gjennom Russland, nord for det Kaspiske hav til Kazakstan og Kirgisistan. Derfra på Karakoroum Highway gjennom Vest-Kina til Pakistan, før vi ankommer India og kjører til Nepal. Etter Nepal ser vi for oss en måned eller to i India før vi
vender bussen vestover igjen og kjører gjennom Pakistan og Iran til de kaukasiske landene Armenia og Georgia. Videre gjennom Tyrkia mot Balkan og Øst Europa på veien hjem. Denne bevegelsen er planlagt å pågå i 10 måneder. Ankomst Oslo, juni 2008.

AttilaAttilaAttila

I disse ti månedene vil vil bussen Attilla være vårt framkomstmiddel, arbeidsplass og hjem. Et lite, men særdeles viktig rom. Bussen og dens umiddelbare omgivelser vil fungere som scene, studio, atelier og soverom, lesesal og møterom, stue og kjøkken.

STRANGE WAYS CREW:

Guro Anna Wyller Odden: dansekunst, sjåfør, trekkspill, ræpp, olje og gass

Anders Karterudseter: sjåfør, scenekunstner

Maria Astrup: tegning, sang og godt humør

Ingrid Koslung: billedkunst, politikk, lage middagsselskap, bad og sang

Morten Knutsen: interaksjonsdesign, internett, fotografi, musikk

Martin Solli: sjåfør, musikk, internett

Cecilie Breivik Hansen: illustrasjon, grafisk design, foto, billedkunst, politikk

Øyvind Brungot Dahl: musikk, internett, skriverier, sang, kulturformidling

Torkild Jemterud: radio, lyd, musikk

Bjørn Kjetil Undem: dokumentar, film, fotografi, musikk

Andreas Drevland: skriverier, musikk

internjet.no

Personal Travel Blog